Våre tjenester

SAMTALER & VEILEDNING

Vi tilbyr individualsamtaler, parsamtaler, familiesamtaler og samtaler i gruppe. Vi gjennomfører også ulike typer bedriftsveiledning. Vi tar utgangspunkt i det du/dere er opptatt av her og nå, og finner riktige fokusområder sammen. Det er flere veiledere som gjennomfører samtaler - vi finner sammen ut hvilken veileder som passer best for deg/dere. Våre terapeuter har ulik bakgrunn og kompetanse.

MILJØTERAPITJENESTER 

Vi tilbyr miljøterapitjenester til barn, ungdom og voksne. Det kan være støttekontakter, miljøarbeidere/miljøterapeuter inn mot skoler/institusjoner/andre arenaer. En miljøterapeut kan jobbe innenfor mange områder, for eksempel med behandling, oppfølging eller tilsyn. Det viktigste er å legge til rette for at mennesker kan mestre sin egen hverdag og oppleve positiv utvikling. Våre miljøterapeuter hjelper til med blant annet dette.  

AVLASTNING

Avlastningstjenesten innebærer at vi avlaster foresatte for omsorgsansvaret i et avtalt omfang. Dette kan for eksempel være noen timer per uke, en eller flere helger per måned, eller fulltid i en periode. I avlastningen har vi fokus på å tilby varierte aktiviteter som passer den enkelte. Vi gir tett oppfølging og verdsetter trygghet, forutsigbarhet og omsorg. Vi leverer avlastning i selskapets egne avlastingsboliger eller i de ansattes hjem dersom dette er avtalt, såkalt besøkshjem. 

ETTERVERN

Å mestre å bo i for seg selv byr på utfordringer. Vår bistand dreier seg om alt fra praktiske råd i hverdagen til trening i sosial kompetanse, økonomistyring, skape og gjennomføre dagtilbud, ivareta egen fysisk og psykisk helse.

TILSYNSFØRERE

Fosterhjem trenger noen ganger mer tilsyn og veiledning enn hva det offentlige har kapasitet til. Da hender det at vi bistår med denne oppfølgingen. Vi gjennomfører også tilsyn under samvær og har også tilgjengelige lokaler til gjennomføring av samværene. 

HELDØGNS BOTILBUD

Vi skreddersyr botilbud i egnede boliger med godt kvalifiserte ansatte som gir tett oppfølging. Vi står for oppfølgingen fra A-Å, tilrettelegger og gjennomfører eventuelle samvær og samarbeider med nettverk. Oppdraget utføres etter avtale med oppdragsgiver. 

ANNET HJELPEBEHOV?

Har du eller noen du kjenner et hjelpebehov som ikke omhandler det du har funnet på vår hjemmeside? Ikke vær redd for å ta kontakt - vi vil alltid gjøre det vi kan for å skreddersy et helhetlig og tilpasset tilbud.