Priser

Individuell samtale

60 min / 90 min. 

800 / 1150 NOK

Parsamtale

60 min/90 min. 

1150 / 1450 NOK

Familieveiledning

90 min.

1450 NOK

Video- eller telefoncoaching 

60 min/90 min.

800 / 1150 NOK

Hjemmebesøk

Etter avtale.

Standardpris + 200 NOK

Bedriftsveiledning

Etter avtale.

Etter avtale

Har du spørsmål om de andre tjenestene våre? Ta kontakt på 907 14 434 eller e-post samtale@omsorgsgruppen.no