KURS

Hos oss tilbyr vi ulike kurs til enkeltpersoner, par, familier eller større grupper. Våre kurs gjennomføres enten hos oss, i private hjem eller på offentlige arenaer som for eksempel skoler og barnehager. Nedenfor kan du lese mer om våre kurs.

Har du spørsmål om kursene, priser, ønsker mer informasjon eller påmelding? Ta kontakt i kontaktfeltet nederst på siden eller på e-post jonas@omsorgsgruppen.no / tlf: 907 14 434

Cos-P er et foreldreveiledningskurs for foreldre eller andre omsorgspersoner. På kurset lærer du blant annet å:

- Skape en trygg og god relasjon mellom foresatt og barn

- Å bedre regulere egne følelser og barnets følelser, og bedre forstå barnets ulike behov

- Skape en trygg tilknytning mellom deg/dere og barnet

Vårt kurs i Cos-Parenting kan gjennomføres individuelt, for  foreldrepar/foresatte eller større grupper. Kurset egner seg godt for kommende foreldre, foreldre/foresatte som har barn eller ungdom i alle aldre. 

"Se eleven innenfra" er et kurs som skal styrke relasjonen mellom lærer og elev. Denne relasjonen er en vesentlig suksessfaktor for at eleven skal oppleve utvikling på skolearenaen. Kurset gir deg som lærer/annen ansatt ved skolen bedre forståelse og innsikt i:

- Arbeid med barn og ulike følelsesuttrykk

- Å møte utrygge barn

- Å møte barns uro, sinne og distansering i klasserommet

- Å bruke tilknytningspsykologi i utvikling av arbeidsmiljøet og samarbeid med foresatte

"Se barnehagebarnet innenfra" er et kurs som skal styrke  den trygge relasjonen mellom barnehagelæreren og barnet. Kurset gir deg som barnehagelærer/annen ansatt bedre forståelse og innsikt i:

- Arbeid med barn og ulike følelsesuttrykk

- Å møte utrygge barn

- Arbeid med konfliktsituasjoner og rutinesituasjoner som er krevende

- Å bruke tilknytningspsykologi i utvikling av arbeidsmiljøet og samarbeid med foresatte