BESØKSVENN

"Å ha noen som er der for meg!" - Aksel (78)


Besøksvenn er et tilbud for mennesker som av ulike grunner ønsker å tilbringe mer tid med andre mennesker. Våre besøksvenner er gode samtalepartnere og kan fungere på flere måter. 

Noen eldre vi møter kjenner eksempelvis på:

- Ensomhet og tristhet

- Sorg og tap

- Maktesløshet og meningsløshet

De som har besøksvenn hos oss ønsker for eksempel å ta en kopp kaffe sammen hjemme, å gå en tur i parken eller langs sjøen, lage og spise en middag sammen, eller se i album sammen. Hver enkelt persons behov legger grunnlaget for hvilket sosialt selskap vi tilbyr. Det kan også være et behov for samtaler og veiledning i den eldres hverdag.


Ønsker du en besøksvenn? Eller kjenner du noen som kan ha glede av en besøksvenn? Ta kontakt på telefon 90714434, på e-post kontakt@omsorgsgruppen.no eller i kontaktskjemaet nedenfor.